Perkin-Elmer Lambda 25 UV-Vis Absorption Spectrometer

Perkin-Elmer Lambda 35 UV-Visible Absorption Spectrometer

Software:

  • PerkinElmer UV WinLab version 6.0.4.0738

Documentation: